งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามที่ สโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชุดใหม่ (ชุดที่ 4) วันที่ 9 กันยายน . 2560 เวลา 08.00 -13.00 น. และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. จึงของดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ให้อาจารย์ประจำรายวิชาสอนชดเชยโดยนัดหมายตามวัน และเวลาที่เหมาะสม

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 263