ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา *โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม* ทั้งนี้หากนิสิตท่านใดมีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมเข้าร่วมผ่านระบบอบรมออนไลน์ได้ที่ 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 ก.ย. 60 (จัดต่อเนื่อง 2 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ URL : https://goo.gl/forms/ZW1mjMFn9Ue707pq2 2. กลุ่มวิทย์ - เทคโนฯ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 16 ก.ย. 60 (จัด 1 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ URL : https://goo.gl/forms/7YlYIRBIokxL1KOn2 หรือส่งดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครเข้าร่วมอบรม ส่งสมัครผ่าน e-mail : gradmsu.o@gmail.com ได้คะ

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 ก.ย. 60 (จัดต่อเนื่อง 2 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ , 2. กลุ่มวิทย์ - เทคโนฯ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 16 ก.ย. 60 (จัด 1 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ , | วันที่ประกาศ : 2017-09-04 | อ่าน : 344