กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาคาร C วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ม.ใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารกำหนดการ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-26 | อ่าน : 465