ตรวจสอบรายชื่อ-ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบระดับบัณฑิตศึกษา เทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)ตรวจสอบรายชื่อ-ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบระดับบัณฑิตศึกษา เทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-200 , ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-302 , ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-309 , ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-401 , ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-402 , ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-405 , | วันที่ประกาศ : 2017-07-22 | อ่าน : 370