คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย


 • ประจำปี 2564  

 

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

 • ประจำปี 2563  

 

ครั้งที่ 1

พิเศษ/2563

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4แจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติมวาระ 4.2 เพิ่มเติม

ครั้งที่ 5  วาระเพิ่มเติม

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 10 วาระเพิ่มเติม

ครั้งที่ 11

ครั้งที่ 12

 • ประจำปี 2562  
 •  

  ครั้งที่ 1

  ครั้งที่ 2

  วาระประชุมพิเศษ ครั้งที่ 1

  ครั้งที่ 3

  ครั้งที่ 4

  ครั้งที่ 5

  ครั้งที่ 6

  ครั้งที่ 7

  ครั้งที่ 8

  ครั้งที่ 9

  ครั้งที่ 10

  ครั้งที่ 11

  • ประจำปี 2561  

   

  ครั้งที่ 1

  ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 3

  ครั้งที่ 4

  ครั้งที่ 5

  ครั้งที่ 6

  ครั้งที่ 7

  ครั้งที่ 8

  ครั้งที่ 9

  ครั้งที่ 10

  ครั้งที่ 11

  ครั้งที่ 12

  • ประจำปี 2560  

   

  ครั้งที่ 1

  ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 3

  ครั้งที่ 4

  ครั้งที่ 5

  ครั้งที่ 6

  ครั้งที่ 7

  ครั้งที่ 8

  ครั้งที่ 9

  ครั้งที่ 10

  ครั้งที่ 11


  • ประจำปี 2559  

   

  ครั้งที่ 1 

  ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 3

  ครั้งที่ 4

  ครั้งที่ 5

  ครั้งที่ 6

  ครั้งที่ 7

  ครั้งที่ 8

  ครั้งที่ 9

  ครั้งที่ 10

  ครั้งที่ 11