คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย


  • ประจำปี 2565  

 

ครั้งที่ 1

 

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

วาระประชุมพิเศษ ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 11

  • ประจำปี 2561  

 

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 11

ครั้งที่ 12

  • ประจำปี 2560  

 

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 11


  • ประจำปี 2559  

 

ครั้งที่ 1 

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 11