มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ในการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต/นักศึกษาโดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 1. ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตามข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ 2. ร่วมกันส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันได้ 3. ร่วมกันส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันที่มีความร่วมมือ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรของสถาบันที่นิสิต/ นักศึกษาสังกัดได้ 4. ร่วมกันส่งเสริมให้มีการนำรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตและเก็บสะสมได้ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน 5. ร่วมกันบริหารจัดการเพื่อสร้างระบบในการสนับสนุนให้แต่ละสถาบันสามารถดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการรับนิสิต/นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันตามความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้เป็นไปตามประกาศ/แนวปฏิบัติของแต่ละสถาบัน 7. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันตามความร่วมมือภายใต้บนักทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้เป็นไปตามที่สถาบันที่นิสิต/นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนเป็นผู้กำหนด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน พิธีลงนามนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีสถาบันสมาชิกของที่ประชุม ทคบร. ที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จำนวน 25 สถาบัน ดังนี้ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 10. มหาวิทยาลัยบูรพา 11. มหาวิทยาลัยพะเยา 12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13. มหาวิทยาลัยมหิดล 14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19. มหาวิทยาลัยศิลปากร 20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 25. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสถาบันสมาชิก ทคบร. เข้าร่วมเป็นพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ในครั้งนี้

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 76

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1