บัณฑิตวิทยาลัยปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับนิสิตสำหรับการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการบรรยายจากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนิสิตไทยเข้าร่วมจำนวน 70 คน และนิสิตต่างชาติเข้าร่วมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 40 คน และนอกจากนั้นยังมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2020年11月13日,研究生院为新生举办开学典礼,2020年第2个学期,这个开学典礼一般是在每年举办,但是因为疫情的影响,为了避免病毒的传播,研究生院开学典礼改用网上模式,通过订订召开。这样减少了病毒传播的可能性。 研究生院院长Mr.Kris Chaimoon副教授为开幕式主持人,研究生院学术事副院Wanida SaiChompoo副教授做了报告。研究生院举办这次的开学典礼,虽然开学典礼模式根据实际情况改为线上模式,但是我们还是要让新生必须了解学校的规定、规则、和各个方面及服务教育相关内容。 参加这次的开学典礼人数有70名泰国研究生;还有40名外国研究生在线上参加,此外还有在现场的外国学生互换分享了在玛大学习的经验。本次开学典礼在玛哈沙拉堪大学,中央科学楼3楼会议室举行

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 36