บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักตรวจสอบภายในทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้มอบหมายให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยนำเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายตามวัดต่างๆ จำนวน 24 วัด โดยบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายถวายเทียนพรรษาฯ พร้อมทั้งจตุปัจจัยจำนวน 4,500 บาท แก่วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 21