ลำดับ รายการ  
 รับชมคลิปวีดีโอกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่จากอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 231  
   แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยและทุนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 73  
   แนะนำการให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย/การเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา... [เอกสารประกอบ] 32  
 แนะนำระเบียข้อบังคับการสำเร็จการศึกษา/ภาษาอังกฤษ/การตีพิมพ์... [เอกสารประกอบ] 25  
 แนะสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา...17  
 แนะนำสิ่งที่นิสิตควรรู้... 98  
   รับชมคลิปวีดีโอแนะนำการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ 36  
   กำหนดการปฐมนิเทศของคณะ วิทยาลัย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 140  
   ร่วมตอบแบบประเมินการปฐมนิเทศนิสิตใหม่รูปแบบออนไลน์ 185  
รายงานผลการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านระบบเพจ Facebook Live 8