ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ

ยังไม่มีข่าวประกาศ

   

ตารางการสอบภาษา ประจำปีการศึกษา 2562

ครั้งที่ ภาคเรียน/ปีการศีกษา วันสมัคร วันสอบ มหายเหตุ
1 1/62 22 กรกฎาคม 62 - 11 สิงหาคม 62  18 สิงหาคม 62  สำหรับนิสิตทั่วไป
2 2/62 2-22 ธันวาคม 62  12 มกราคม 63  สำหรับนิสิตทั่วไป
3 3/62 30 มีนาคม 63 - 23 เมษายน 63 25 เมษายน 63  สำหรับนิสิตทั่วไป

ขั้นตอนการสมัคร


ฟอร์มกรอกรายละเอียดการสมัครสอบภาษา


รายชื่อผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ


     

จำนวนผู้สมัคร รวม 0 คนติดต่อเรา

Contact Us

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40
ภายใน 2012, 2013, 2014, 2015

To Top