สมัครสอบภาษาอังกฤษ Exam Language English

ขั้นตอนการสมัครสอบภาษาอังกฤษ 1. เลือกวันที่สอบ และกรอกข้อมูลการสมัครตามแบบฟอร์ม 2. ชำระค่าสมัครสอบภาษาผ่าน QR Code ธนาคาร เท่านั้น 3. ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้า E-mail : graduate@msu.ac.th