ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ

ยังไม่มีข่าวประกาศ

   

ตารางการสอบภาษา ประจำปีการศึกษา 2559

ครั้งที่ ภาคเรียน/ปีการศีกษา วันสมัคร วันสอบ มหายเหตุ
1 1/59 8 มีนาคม 59 - 20 เมษายน 59  4 พฤษภาคม 59  สำหรับกลุ่มนิสิตสมัครสอบคัดเลือก
2 1/59 6 มิถุนายน 59 - 30 มิถุนายน 59  13 กรกฎาคม 59  สำหรับกลุ่มนิสิตสมัครสอบคัดเลือก
3 1/59 1 สิงหาคม 59 - 19 สิงหาคม 59  24 สิงหาคม 59  สำหรับนิสิตทั่วไป
4 2/59 8 ธันวาคม 59 - 13 มกราคม 60  25 มกราคม 60  สำหรับนิสิตทั่วไป
5 3/59 8 มีนาคม 60 - 19 พฤษภาคม 60  31 พฤษภาคม 60  สำหรับนิสิตทั่วไป

ขั้นตอนการสมัคร


ฟอร์มกรอกรายละเอียดการสมัครสอบภาษา


รายชื่อผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม

ปริญญาโท   13 คน


คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์


คณะเทคโนโลยี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ปริญญาเอก   4 คน


คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


ศูนย์บริการฯ ร้อยเอ็ด

ปริญญาโท   1 คน


คณะศึกษาศาสตร์


ศูนย์บริการฯ หนองคาย

ปริญญาเอก   1 คน


คณะศึกษาศาสตร์     

จำนวนผู้สมัคร รวม 19 คนติดต่อเรา

Contact Us

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40
ภายใน 2012, 2013, 2014, 2015

To Top