ระบบผลภาษาอังกฤษ English Test Result

เข้าสู่ระบบ

(ชื่อใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ reg.msu.ac.th)

เข้าสู่ระบบ

นิสิตหรือบุคคลทั่วไปที่สมัครแล้วไม่ได้ชำระเงิน ให้เข้าสมัครใหม่ได้ที่

ลิงค์ ระบบสมัครอบรมภาษาอังกฤษ (English Training Program)