Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 09:22 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 ต้องเข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) จึงประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ

มหาสารคาม ระดับปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ

มหาสารคาม ระดับปริญญาเอก  ระบบในเวลาราชการ

ห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระบบนอกเวลาราชการ

ห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี  ระบบนอกเวลาราชการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 10:47 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th