Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

รับสมัครทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:48 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

       เรื่อง  รับสมัครทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม , ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 16:39 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:50 น.
 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2557 (ข้อสังเกตวารสารที่เป็น Hijacked Journal) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 กันยายน 2014 เวลา 00:03 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2557 (ข้อสังเกตวารสารที่เป็น Hijacked Journal)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 08:51 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 13:18 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 08:51 น.
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2555-2556 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 13:57 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ปีการศึกษา 2555-2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 08:50 น.
 
แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม "Turn it in" พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 07 กันยายน 2014 เวลา 22:15 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม "Turn it in"

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 08:51 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 39
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015