Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 20:54 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม... 

       เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปี 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 17:32 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 11:10 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 17:29 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 11:10 น.
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 14:28 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 11:10 น.
 
ผลการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นรายวิชา 010506 และ 010507 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 17:00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ผลการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นรายวิชา 010506 และ 010507  ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 11:13 น.
 
ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่่วคราว และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปราชการ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 14:54 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างชั่่วคราว และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 11:14 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 38
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015