Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น/2557 (สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014 เวลา 16:04 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น/2557 (สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557)

หน่วยสอบ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ห้อง RN-207 เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 17:27 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

       เรื่อง ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
ขยายเวลารับสมัครทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 09:30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม , ดาวน์โหลดใบสมัคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 10:55 น.
 
รับสมัครทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:48 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รับสมัครทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม , ดาวน์โหลดใบสมัคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 09:32 น.
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 16:39 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:50 น.
 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2557 (ข้อสังเกตวารสารที่เป็น Hijacked Journal) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 กันยายน 2014 เวลา 00:03 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2557 (ข้อสังเกตวารสารที่เป็น Hijacked Journal)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 08:51 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 40
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015